Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja wstępna

to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10.09.2008r. oraz tych, którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.09.2009 r.

Kwalifikacja wstępna obejmuje:

 • 260 godzin lekcyjnych (45 min) teorii
 • 20 godzin zegarowych (60 min) praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Mogą się o nią ubiegać osoby, które ukończyły 18 lat.

Cena: 3 900 zł

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

obejmuje 140 godz., w tym:
 • 130 godzin lekcyjnych (1 godz. = 45 min) teorii
 • 10 godzin zegarowych (1 godz. = 60 min) praktyki, w tym 8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych
O kwalifikację wstępną przyśpieszoną mogą się ubiegać osoby, które ukończyły:
 • 23 lata – dla kat. D
 • 21 lat   – dla kat. C

Cena: 2 900 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona

obejmuje 35 godz., w tym:
 • 32,5 godziny lekcyjne (1 godz = 45 min) teorii
 • 2,5 godziny zegarowe praktyki (1 godz = 60 min)

Cena: 700 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

obejmuje 70 godz., w tym:
 • 65 godziny lekcyjne (1 godz = 45 min) teorii
 • 5 godzin zegarowych (1 godz = 60 min) praktyki

Cena: 1 400 zł

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy. Na całe szkolenie składa się 35 godzin lekcyjnych teorii (1 godz = 45 min)

Szkolenie nie kończy się egzaminem państwowym.
Cena: 590 zł

 

PROMOCJA
Wybierając szkolenie okresowe w formie e-learningowej zapłacisz 450 zł, czyli 140 zł mniej niż w przypadku standardowego szkolenia okresowego!! Przyjdź do biura i rozpocznij szkolenie w wybranym przez Ciebie terminie !

Kiedy należy odbyć szkolenie okresowe ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.2006 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r., nr 235, poz. 1701, art. 3) kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy w terminach wymienionych poniżej zobowiązani są do odbycia pierwszego szkolenia okresowego wg nowych zasad:
Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
 1. 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
 2. 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
 3. 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31grudnia 1995 r.
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
 4. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 5. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
 6. 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

 1. ukończyła:
  • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   • C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
   • D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   • D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
 2. posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 5. uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”;
 6. ukończyła szkolenie okresowe.

Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 4.1/5
(głosy: 107)