Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Kategoria “C” i “C+E”

Kiedy mogę starać się o prawo jazdy kat. “C” i “C+E”?

Od 04.03.2017 można robić obie kat. łącznie. O prawo jazdy kat. “C” możesz starać się po ukończeniu 21 roku życia. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

Czym mogę kierować posiadając prawo jazdy kat. “C+E”?

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
  • pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą.

Jak długo trwa szkolenie?

W przypadku kat. “C” część teoretyczna trwa 20 godz. lekcyjnych, praktyczna 20 godz. zegarowych. Przechodząc do kat. “CE” uczęszczamy tylko na część praktyczną w wymiarze 25 godz. zegarowych

Jakim pojazdem będę jeździł w trakcie szkolenia?

Kat. “C”:

DAF L2EN3

Kat. “C+E”

DAF L2EN3 + przyczepa Konar JG2

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. “C i C+E”?

Koszt kursu: 6200 zł (łączna cena C i C+E). Cena standardowa za kat. “C” to 3500 zł, a za “C+E” 3500 zł – oszczędzasz więc 800zł!

Dodatkowe jazdy: 140 zł / 1 godz. (60 minut)

Cena egzaminu kat. “C”: 230 zł (30 zł – teoria, 200 zł – praktyka)

Cena egzaminu kat. “CE”: 245 zł (praktyka)

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 4.1/5
(głosy: 107)