Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Kategoria “D”

Kiedy mogę starać się o prawo jazdy kat. “D”?

O prawo jazdy kat. “D” możesz starać się po ukończeniu 24 roku życia. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (możliwa od 21 lat) oraz dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną (możliwa od 23 lat)

Czym mogę kierować posiadając prawo jazdy kat. “D”?

  • autobusem,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Jak długo trwa szkolenie?

Część teoretyczna trwa 30 godz. lekcyjnych, natomiast cześć praktyczna 30 godz. zegarowych.

Jakim pojazdem będę jeździł w trakcie szkolenia?

Renault Iliade

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. “D”?

posiadając kat. B

Teoria – 20 godz. lekcyjnych
Praktyka – 60 godz. zegarowych

Cena:  5190 zł

posiadając kat. C

Teoria – 20 godz. lekcyjnych

Praktyka – 40 godz. zegarowych

Cena: 3990 zł

Osoba ubiegająca się o otrzymanie prawa jazdy kat. D, która posiada prawo jazdy kat. D1, zwolniona zostaje z części teoretycznej szkolenia oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu. Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.

Do wyjeżdżenia 40 godz.

Cena po kat. D1:  3990 zł

Dodatkowe jazdy: 120 zł / 1 godz. (60 minut)

Cena egzaminu: 230 zł (30 zł – teoria, 200 zł – praktyka)

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 4.2/5
(głosy: 98)