Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Kategoria “C”

Kiedy mogę starać się o prawo jazdy kat. “C”?

O prawo jazdy kat. “C” możesz starać się po ukończeniu 21 roku życia. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

Czym mogę kierować posiadając prawo jazdy kat. “C”?

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Jak długo trwa szkolenie?

Część teoretyczna trwa 20 godz. lekcyjnych, praktyczna 20 godz. zegarowych.

Jakim pojazdem będę jeździł w trakcie szkolenia?

DAF L2EN3

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. “C”?

Koszt kursu: 3200 zł

Osoba ubiegająca się o otrzymanie prawa jazdy kat. C, która:

– posiada prawo jazdy kat. C1 – zwolniona zostaje z części teoretycznej szkolenia oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu. Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.

Cena: 2 200zł          lub

– posiada prawo jazdy kat. D lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie kategorii D  –  zajęcia praktyczne ulegają zmniejszeniu o 10 godz. zegarowych (do wyjeżdżenia 20 godzin zegarowych).

Cena: 2200zł

Dodatkowe godziny: 120 zł / 1 godz. (60 minut).
Koszt egzaminu: 230 zł (30 zł – teoria, 200 zł – praktyka)

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 4.2/5
(głosy: 100)