Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Kategoria “C”

Kiedy mogę starać się o prawo jazdy kat. “C”?

O prawo jazdy kat. “C” możesz starać się po ukończeniu 21 roku życia. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, natomiast do egzaminu Państwowego można przystąpić miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku. Jeśli chcesz ubiegać się o kategorię C musisz posiadać prawo jazdy kategorii B.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

Czym mogę kierować posiadając prawo jazdy kat. “C”?

  •  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  •  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny

Jak długo trwa szkolenie?

Część teoretyczna trwa 20 godz. lekcyjnych, praktyczna 30 godz. zegarowych.

Jakim pojazdem będę jeździł w trakcie szkolenia?

DAF L2EN3

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. “C”?

Koszt kursu: 4200 zł

Osoba ubiegająca się o otrzymanie prawa jazdy kat. C, która:

– posiada prawo jazdy kat. C1 – zwolniona zostaje z części teoretycznej szkolenia oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu. Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.

– posiada prawo jazdy kat. D lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie kategorii D  –  zajęcia praktyczne ulegają zmniejszeniu o 10 godz. zegarowych (do wyjeżdżenia 20 godzin zegarowych).

Cena: 2800zł

Dodatkowe godziny: 160 zł / 1 godz. (60 minut).
Koszt egzaminu: 300 zł (50 zł – teoria, 250 zł – praktyka)

 

Jak wyrobić Profil Kandydata na Kierowce PKK?

Krok 1

Wniosek o wydanie prawa jazdy do nabycia w naszym Ośrodku lub w Starostwie

Uwaga! Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią potrzebujesz pisemnej zgody rodzica

(druk do pobrania w naszym Ośrodku)

Krok 2

Badanie – lekarskie i psychologiczne

Uwaga! Jeśli chcesz zapisać się także na kurs kwalifikacji zawodowej kat. C lub D (tzw. kod 95) wykonaj także badania lekarskie i psychologiczne na stanowisko kierowcy zawodowego)

Krok 3

Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm

(osoba widoczna na fotografii powinna patrzeć na wprost)

Krok 4

Wizyta w Starostwie Powiatowym – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (wg. miejsca zameldowania kursanta)

Dokumenty jakie składamy:

– orzeczenie lekarskie i psychologiczne

– zdjęcie

– wniosek

– jeśli jesteś osobą niepełnoletnią – zgoda rodzica (do pobrania w naszym Ośrodku)

Krok 5

Po otrzymaniu numeru PKK w Urzędzie zgłosić się do Ośrodka na kurs prawa jazdy

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 3.9/5
(głosy: 195)