Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Kategoria “A2”

Kiedy mogę starać się o prawo jazdy kat. “A2”?

O prawo jazdy kat. “A2” możesz starać się po ukończeniu 18 roku życia. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Czym mogę kierować posiadając prawo jazdy kat. “A2”?

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Jak długo trwa szkolenie?

Część teoretyczna trwa 30 godz. lekcyjnych, natomiast cześć praktyczna 20 godz. zegarowych.

Jakim pojazdem będę jeździł w trakcie szkolenia?

HONDA CB 500 F

cb 500f czarna

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. “A2”?

Koszt kursu: 2600 zł
Dodatkowe godziny: 130 zł / 1 godz. (60 minut).
Koszt egzaminu: 210 zł (30 zł – teoria, 180 zł – praktyka)

Osoba posiadająca prawo jazdy kat. A1  rozpoczynająca szkolenie na kat. A2 zostaje zwolniona z części teoretycznej oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu, a jazdy ulegają zmniejszeniu o 10 godz. zegarowych (do wyjeżdżenia 10 godzin zegarowych)! Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.  – kurs w cenie 1300 zł

Czy powinienem wiedzieć coś jeszcze?

Osoba posiadająca kategorię A2 przez okres 2 lat, może starać się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami określonymi w prawo jazdy kategorii A w wieku 20 lat!

W zakresie egzaminów państwowych w PORD egzaminy teoretyczne odbywają się przez cały rok, natomiast egzaminy praktyczne uzależnione są od warunków atmosferycznych i w okresie zimowym zostają zawieszone. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PORD.

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 4.1/5
(głosy: 107)