Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Kategoria “B”

Kiedy mogę starać się o prawo jazdy kat. “B”?

O prawo jazdy kat. “B” możesz starać się po ukończeniu 18 roku życia. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku

Czym mogę kierować posiadając prawo jazdy kat. “B”?

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Jak długo trwa szkolenie?

Część teoretyczna trwa 30 godz. lekcyjnych, natomiast cześć praktyczna 30 godz. zegarowych.

Jakim pojazdem będę jeździł w trakcie szkolenia?

Kia Rio

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. “B”?

Koszt kursu: 2600 zł
Cena kat. B mając kat. B1: 1800 zł
Dla posiadaczy karty mieszkańca Żukowa – rabat w wysokości 50zł.

karta mieszkanca zukowo

Dodatkowe godziny: 100 zł / 1 godz. (60 minut)
Pakiet 10 godzin: 950zł

Koszt egzaminu: 170 zł (30 zł – teoria, 140 zł – praktyka)

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 4.1/5
(głosy: 107)