Ośrodek Szkolenia Kierowców "Michał"

Kategoria “C+E”

Kiedy mogę starać się o prawo jazdy kat. “C+E”?

O prawo jazdy kat. “C+E” możesz starać się po ukończeniu 21 roku życia. Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, natomiast do egzaminu Państwowego można przystąpić miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku. Jeśli chcesz ubiegać się o kategorię C+E musisz posiadać prawo jazdy kategorii C.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

Czym mogę kierować posiadając prawo jazdy kat. “C+E”?

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej łącznie z przyczepą (przyczepami)
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
  • pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą.
  • nabędziesz uprawnienia dla kategorii B + E i T bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Jak długo trwa szkolenie?

Część praktyczna trwa 25 godz. zegarowych, brak części praktycznej.

Jakim pojazdem będę jeździł w trakcie szkolenia?

DAF L2EN3+ przyczepa Konar JG2

Jaka jest cena kursu na prawo jazdy kat. “C+E”?

Koszt kursu: 4200 zł

Dodatkowe godziny: 160 zł / 1 godz. (60 minut).
Koszt egzaminu: 250 zł (Egzamin państwowy jest wyłącznie z części praktycznej.)

 

Jak wyrobić Profil Kandydata na Kierowce PKK?

Krok 1

Wniosek o wydanie prawa jazdy do nabycia w naszym Ośrodku lub w Starostwie

Uwaga! Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią potrzebujesz pisemnej zgody rodzica

(druk do pobrania w naszym Ośrodku)

Krok 2

Badanie – lekarskie i psychologiczne

Uwaga! Jeśli chcesz zapisać się także na kurs kwalifikacji zawodowej kat. C lub D (tzw. kod 95) wykonaj także badania lekarskie i psychologiczne na stanowisko kierowcy zawodowego)

Krok 3

Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm

(osoba widoczna na fotografii powinna patrzeć na wprost)

Krok 4

Wizyta w Starostwie Powiatowym – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (wg. miejsca zameldowania kursanta)

Dokumenty jakie składamy:

– orzeczenie lekarskie i psychologiczne

– zdjęcie

– wniosek

– jeśli jesteś osobą niepełnoletnią – zgoda rodzica (do pobrania w naszym Ośrodku)

Krok 5

Po otrzymaniu numeru PKK w Urzędzie zgłosić się do Ośrodka na kurs prawa jazdy

Szybki kontakt

Oceń nas!

Home
Ocena: 3.9/5
(głosy: 195)