Terminy kursów

Kategoria B   od 18-stu lat !

(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)

Uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem

autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka,

o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,

z zastrzeżeniem ust. 2,

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.


Szkolenie:
Teoria - 30 godz. lekcyjnych

Praktyka - 30 godz. zegarowych


Pojazdy: 

 Kia Rio 

  

Cena: 

1 650zł 

Zniżka (kat. A2 + B):
2950 zł

Dodatkowe jazdy:
60 zł / 1 godz. (60 minut)

PAKIETY PROMOCYJNE:
10 godz. dodatkowych - 550 zł

 

Cena kat. B mając kat. B1: 990 zł

Cena egzaminu:
170 zł (30 zł - teoria, 140 zł - praktyka)

Polub nas na Facebooku