Terminy kursów

Kategoria A2 (od 18 lat)

UWAGA!

Osoba posiadająca kategorię A2 przez okres 2 lat, może starać sie o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami określonymi w prawo jazdy kategorii A w wieku 20 lat!

 

Uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Szkolenie:
Teoria - 30 godz. lekcyjnych
Praktyka - 20 godz. zegarowych

 

Pojazdy:

  • HONDA CB 500 F 

    cb 500f czarna


 Cena: 1 400zł 

 

UWAGA! Osoba posiadająca prawo jazdy kat. A1  rozpoczynająca szkolenie na kat. A2 zostaje zwolniona z części teoretycznej oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu.
Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.

Cena: 1 300 zł

Dodatkowe jazdy:
70 zł / 1 godz. (60 minut)

Cena egzaminu:
210 zł (30 zł - teoria, 180 zł - praktyka)

 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku informuje, że w związku z prognozą niekorzystnych warunków atmosferycznych zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii A, A1, A2 oraz AM prawa jazdy od 20.11.2017 r. do 31.03.2018 r. Termin ten może zostać przyspieszony w przypadku poprawy warunków pogodowych.
DO EGZAMINU TEORETYCZNEGO MOŻNA PRZYSTĘPOWAĆ PRZEZ CAŁY ROK KALENDARZOWY.

Polub nas na Facebooku