Terminy kursów

  20 OSK Michal

KWALIFIKACJA WSTĘPNA :

to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy

kat. D zostało wydane po dniu 10.IX.2008r.    oraz którym prawo jazdy

kat. C zostało wydane po        10.IX.2009 r.

o kwalifikację wstępną obejmującą:

260 godzin teorii (1 godz. = 45 min.)
20 godzin praktyki [16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd

w warunkach specjalnych] (1 godz. = 60 min.) może ubiegać się osoba, która ukończyła 18 lat.

Cena: 3 500 zł

____________________________________________________________________________________
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

o kwalifikację wstępną przyspieszoną obejmującą:
 
140 godz. może ubiegać się osoba, która ukończyła
 
23 lata - dla kat. D
21 lat   - dla kat. C

130 godzin teorii (1 godz. = 45 min.)
10 godzin praktyki [8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd
w warunkach specjalnych] (1 godz. = 60 min.)

Cena: 2 900 zł
_____________________________________________________________________________________________
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

32,5 godziny teorii (1 godz. = 45 min.)

2,5 godziny praktyki (1 godz. = 60 min.)
 
Cena700 zł
______________________________________________________________________________
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

65 godziny teorii (1 godz. = 45 min.)
5 godziny praktyki (1 godz. = 60 min.)
 
Cena: 1 400 zł
_______________________________________________________________________________
SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców
kat. C i D wykonujących przewóz drogowy. Szkolenie nie kończy się egzaminem państwowym.

35 godzin teorii (1 godz. = 45 min.)
 
Cena: 590 zł

 eLearning Banner
indeks
Szkolenie okresowe w formie e-learning-owej 450 zł !!

Przyjdź do biura i rozpocznij szkolenie w wybranym przez Ciebie terminie !
                    images
Kiedy należy odbyć szkolenie okresowe ?
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.2006 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r., nr 235, poz. 1701, art. 3) kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy w terminach wymienionych poniżej zobowiązani są do odbycia pierwszego szkolenia okresowego wg nowych zasad:
Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31grudnia 2000 r. ,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
 
Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.
 

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

 1. ukończyła:
  • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   • C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
   • D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   • D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
 2. posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 5. uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”;
 6. ukończyła szkolenie okresowe.

Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.

 

Polub nas na Facebooku